Holter EKG jest techniką diagnostyczną, która pozwala na monitorowanie i analizowanie aktywności elektrycznej serca przez długi okres czasu. Jest to szczególnie przydatne w celu zdiagnozowania chorób serca lub zaburzeń rytmu serca, które nie są wykrywane przy zwykłym badaniu EKG. Holter EKG może zapisywać aktywność elektryczną serca przez 24 godziny lub dłużej, co daje lekarzom lepszy obraz arytmii serca i innych zaburzeń, które mogą wystąpić tylko w określonych sytuacjach.

Diagnozowanie zaburzeń rytmu serca – przechwyć sygnał alarmowy!

Zaburzenia rytmu serca to jeden z najczęściej diagnozowanych problemów u ludzi na całym świecie. Nieleczone mogą być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, dlatego istotne jest, aby zareagować na nie odpowiednio szybko. Przy diagnozowaniu zaburzeń rytmu serca, ważne jest, aby wykonać szereg testów diagnostycznych, takich jak EKG, Holter EKG i Echo serca.

Test EKG jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala lekarzowi na przechwycenie sygnału alarmowego. Wynik pozwala określić, czy pacjent cierpi na zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, zatrzymanie akcji serca bądź przyspieszenie akcji serca. Holter EKG to test, który pozwala na dokładną analizę rytmu serca pacjenta przez 24 godziny bądź dłużej. Badanie Echo serca pozwala lekarzom na zobaczenie anatomicznego obrazu serca pacjenta, w celu określenia, czy występują jakieś wady serca bądź inne problemy.

Badanie Holtera EKG – Jak za pomocą elektrycznych impulsów monitorować serce?

Holter EKG to skuteczne i wygodne narzędzie, które rejestruje i analizuje aktywność elektryczną serca przez długi okres czasu. Jest to szczególnie przydatne w diagnostyce chorób serca i ustaleniu ich przyczyn, ponieważ pozwala lekarzom dokładnie zbadac aktywność elektryczną serca. Badanie Holtera EKG może wykryć wszelkie nieprawidłowości w aktywności serca, w tym zaburzenia rytmu serca, zawał i skoki ciśnienia.

Badanie holter EKG składa się z trzech etapów: rejestracji, analizy i interpretacji wyników. Rejestracja polega na przyłożeniu do skóry pacjenta przez określony czas elektrod, które rejestrują aktywność elektryczną serca. Te zapisy następnie są wysyłane do specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia lekarzom szczegółową analizę wszystkich danych. Ostatecznie, wyniki badania są interpretowane przez lekarza i służą do ustalenia diagnozy.

Comments are closed.

Pin It