Wstąpienie w związek małżeński jest jednoznaczne ze stworzeniem ze swoim współmałżonkiem wspólnoty majątkowej. Jednak, wbrew pozorom, nie wszystko jest nią objęte. Co staje się dobrem wspólnym, a co pozostaje osobistą własnością po powiedzeniu sakramentalnego TAK? Sprawdź!

Majątek wspólny

Wszystkie dobra, które para nabywa po ślubie, są objęte wspólnością małżeńską. Niezależnie od tego, skąd pozyskane były środki, zakupione dobra stają się wspólne. Tak więc do mieszkania kupionego dzięki oszczędnościom jednej ze stron takie sama prawa ma każdy małżonek. W skrócie, wspólność obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa przez obu małżonków lub przez każdego z nich osobno.

Majątek osobisty

Czy od momentu zawarcia małżeństwa dana osoba nie ma prawa do zachowania wyłącznego prawa do żadnych dóbr? Niezupełnie. Wśród składników, które nie wliczają się do wspólnego majątku, wymienić możemy własności intelektualne i prawa autorskie, przedmioty otrzymane w drodze darowizny i spadku, odszkodowania i nagrody za swoje osiągnięcia.

Intercyza

Coraz pokaźniejsza grupa osób zawierających małżeństwo rezygnuje z tradycyjnego podziału finansów i dóbr materialnych, decydując się wcześniej na podpisanie intercyzy. Może ona obejmować cały majątek albo jedynie jego konkretne części. Wśród osób najczęściej decydujących się na ten krok wyróżnić możemy przedsiębiorców prowadzących niestabilną działalność, osoby wiążące się z właścicielami niestabilnych firm lub partnerami mającymi tendencje do zadłużania się oraz pary o nierównym statusie materialnym. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji. 

Comments are closed.

Pin It